psiortal.pl Contact RSS

jak przeliczyć mpa na psi


1 megapascal [MPa] = 145,03773773 psi [psi] Z:

1 Pa= 1N/1m² W praktyce używa się jednostek takich jak kPa - kilopaskal (103Pa), MPa - megapaskal (106MPa), GPa - gigapaskal (109Pa), hPa - hektopaskal (100 Pa). bar Bar, to miara ciśnienia, którą określa się jako: 106 dyn/cm2 = 106 b = 1 Mb (megabara). N/mm² N, czyli Niuton, jest jednostką siły w układzie SI na mm². kG/m²

Przeliczanie jednostek ciśnienia w łatwy i przejrzysty sposób. Spis przeliczników ciśnień (kliknij aby szybko przejść) Megapaskal (MPa) Psi (psi) Bar (bar) Paskal (Pa) Kilopaskal (kPa) Hektopaskal (hPa) Atmosfera fizyczna (atm) Terapaskal (TPa) Decypaskal (dPa) Dekapaskal (daPa) Gigapaskal (GPa) Przelicznik MPa (Megapascal)

W naszym kalkulatorze można przeliczyć jednostki ciśnienia takie jak psi (Pound per square inch), atm (atmosfera normalna), at (atmosfera techniczna), bar (bar), Pa (Paskal), kPa (kilopaskal), MPa (megapaskal). Warto tu wspomnieć o jednostce [KG/cm²] równej [at] którą możemy również spotkać na manometrach do pompowania kół. Podaj wartość ciśnienia

1 psi to dokładnie 0,068948 bar, 1 kPa to dokładnie 0,01 bar, 1 MPa to dokładnie 10 bar, Czym jest ciśnienie? Ciśnienie jest fizyczną wielkością, która opisuje siłę wywieraną na jednostkę powierzchni. Może być definiowane jako siła działająca prostopadle do powierzchni podzielona przez jej obszar.

Przeliczanie ciśnienia bar na: mbar / na PA [N/m2] / na kPA [kN/m2] / na PSI [lb/inch2] / na MPa. Przelicznik jednostek ciśnienia 1 bar = 1000 mbar = 100000 Pa = 100 kPa = 0,1 MPa = 14,5038 PSI. Mocni w działaniu. oferta; o firmie. Biura regionalne . Kontakt . Nasza działalność ... Jak kupować ; Aktualności - Newsy ...

MPa: 0,0000010000: bar . bar: 0,0000100000: atmosfera fizyczna (atmosphere) atm: 0,0000098692: kilogram-siła na metr kwadratowy (kilogram-force per square meter) kG/m2: 0,1019716213: kilogram-siła na centymetr kwadratowy atmosfera techniczna ... PSI: 0,0001450377: cal słupa rtęci (inches of mercury) inHg:

kG/m2. 0,10. kilogram-siła na centymetr kwadratowy atmosfera techniczna (kilogram-force per square centimeter) kG/cm2 = at. 0,00. kilogram-siła na milimetr kwadratowy (kilogram-force per square millimeter) kG/mm2. 0,00. dyna na centymetr kwadratowy (baria) (dyne per square centimeter)

More information from the unit converter. How many MPa in 1 psi? The answer is 0.00689475728. We assume you are converting between megapascal and pound/square inch.You can view more details on each measurement unit: MPa or psi The SI derived unit for pressure is the pascal. 1 pascal is equal to 1.0E-6 MPa, or 0.00014503773800722 psi. Note that rounding errors may occur, so always check the ...

Klipy filmowe & wsparcie Tabele konwersji Tabele konwersji Wypróbuj aplikację sieciową - konwerter CEJN, aby wygodnie zamieniać wartości jednostek: Pressure PSI Pobierz modele 3D i rysunki CEJN Przepływ Objętość Siła Długość Masa Moment * = SI-unit, international unit according to "Systèm International d'Unités".

Jesli chcemy przeliczyć jednostki ciśnienia PSI na bar, powinniśmy pomnożyć wartość PSI przez 0,068948123. Natomiast, aby przeliczyć bar na PSI, musimy pomnożyć wartość baru przez 14,5037741. Innymi jednostkami ciśnienia są paskale (Pa) i megapaskale (MPa). 1 bar to dokładnie 100 kilopaskali (kPa)a to 0,1 MPa.

Za pomocą naszego narzędzia do konwersji online z łatwością i precyzyjnie przelicz funty na cal kwadratowy na megapaskale. ... Jak przeliczyć funt na cal kwadratowy na megapaskal . 1 psi = 0,006894760000450141 MPa. 1 MPa = 145,03768078 psi. funty na cal kwadratowy na megapaskale Tabela przeliczeniowa . 1 psi : 0,006894760000450141 MPa: 2 ...

1 grudnia 2020 / Wysłane przez HOSETECH WĘŻE I ZŁĄCZA / 535 PRZELICZ JEDNOSTKĘ CIŚNIENIA NA DOWOLNIE INNĄ Poniższa tabela pozwala łatwo przeliczać jednostki ciśnienia z układu SI w dowolnej konfiguracji. Jest to ważny parametr w różnego rodzaju układach pneumatycznych ale i nie tylko.

Kalkulator/konwerter jednostek ciśnienia pozwala zamienić wartości ciśnienia z jednego systemu jednostek na inny. W prosty sposób umożliwia przeliczanie Paskali, Barów, Torów, Atmosfer Fizycznych i Technicznych, Milimetrów Słupa Rtęci i Psi. Zamienisz np. atmosfery na paskale (atm na pa), milimetry słupa rtęci na atmosfery (mmHg na ...

PRZYKŁAD: 1 MPa na bar = 10 bar lub 1 bar na MPa = 0,1 MPa. Jeśli dany wąż przemysłowy może pracować z ciśnieniem roboczym 100 PSI i potrzebujemy przeliczyć tą wartość na bar, wynik będzie się równał 6,89 bar (100 PSI*0,0689 BAR). Megapaskale (MPa - Metryczny), ciśnienie. Wpisz liczbę Megapaskale (MPa), które chcesz ...

For psi to MPa go here >> Megapascal (MPa) To psi (Pound force per square inch) Conversion. So you want to know how many megapascals in a psi ? Megapascal (MPa) is a metric pressure unit and equals to 1 000 000 force of newton per square meter which is know as a Pascal. 1 MPa equals to 10 Bar.

jak przeliczyć psi na mpa. ... (Pa) oraz w funtach na cal 2 (PSI). 1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI. Czyli na reduktorze ciśnienia nastawiamy: 6,5 bar = 0,65 Mpa = 94 PSI. In Imperial units, stress can be measured in pound-force per square inch, which is abbreviated as psi.

Normalne ciśnienie na poziomie morza wynosi 101.32075 kPa, co odpowiada 14.69533 psi. Jak przeliczyć ciśnienie w oponach z kPa na psi? Aby przeliczyć ciśnienie w oponach z kPa na psi, pomnóż kPa przez 0.1450377377. Wynik będzie twoją odpowiedzią w psi. Typowe ciśnienie w oponach w kilopaskalach wynosi od 193 do 234 kPa.

To proste! Skorzystaj z naszego konwertera jednostek 350 kPa na psi, aby zamienić kilopaskal na funty na cal kwadratowy, po jednym kPa na raz. Przetwornik 350 kPa na psi Skorzystaj z naszego bezpłatnego konwertera 350 kPa na psi, aby szybko obliczyć, ile kilopaskali to funty na cal kwadratowy.

Normalne ciśnienie na poziomie morza wynosi 101.32075 kPa, co odpowiada 14.69533 psi. Jak przeliczyć ciśnienie w oponach z kPa na psi? Aby przeliczyć ciśnienie w oponach z kPa na psi, pomnóż kPa przez 0.1450377377. Wynik będzie twoją odpowiedzią w psi. Typowe ciśnienie w oponach w kilopaskalach wynosi od 193 do 234 kPa.

Podobnie, czy MPa jest równe N mm2? Ponieważ współczynnik konwersji równa się jednemu MPa jednemu N/mm^2, konwersja między jednostkami jest łatwa. Pomnóż liczbę MPa przez 1,000,000 1,000,000 2, aby przeliczyć na Pascale. Przedrostek „M" w systemie metrycznym oznacza „mega-", reprezentujący 2,000,000 XNUMX XNUMX.

Jako troskliwi opiekunowie chcemy wiedzieć nie tylko, jak określić wiek psa, którego często nie mamy od szczenięcia.Pragniemy również wiedzieć, jak przeliczyć na ludzkie lata psi wiek. O ile w ocenie wieku przyda się zerknięcie na uzębienie czy zachowanie psa, o tyle nie pomoże nam określić, ile lat w ludzkiej mierze ma pies.

Pressure may be measured in any unit of force divided by any unit of area. The SI unit of pressure is the pascal (Pa). One pascal is defined as one newton per square meter. A pressure of 1 Pa is small, therefore everyday pressures are often stated in kilopascals (1 kPa = 1000 Pa). The pressure in car tires can be in the range of 180 to 250 kPa.

Informacje ofragmentach zodpowiedzią30 cze 2023 7 paź 1999 Ocena26 lut 2023

About jak przeliczyć mpa na psi

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly