psiortal.pl Contact RSS

jak przeliczyć psi na mpa


Przelicz psi <—> standard atmosphere. Przelicz atmosphere technical <—> bar. Przelicz millibar <—> millimeter mercury (0°C) Przelicz psi <—> atmosphere technical. Przelicz psi <—> pascal. Przelicz millimeter mercury (0°C) <—> pascal. Przelicz pascal <—> standard atmosphere. Przelicz pound-force/foot² <—> pascal. Przelicz bar ...

Przeliczanie jednostek ciśnienia w łatwy i przejrzysty sposób. Spis przeliczników ciśnień (kliknij aby szybko przejść) Megapaskal (MPa) Psi (psi) Bar (bar) Paskal (Pa) Kilopaskal (kPa) Hektopaskal (hPa) Atmosfera fizyczna (atm) Terapaskal (TPa) Decypaskal (dPa) Dekapaskal (daPa) Gigapaskal (GPa) Przelicznik MPa (Megapascal)

Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie wartości do przeliczenia wraz z oryginalną jednostką miary; na przykład '909 Pound per square inch'. W ten sposób można użyć pełną nazwę jednostki lub jej skrótna przykład 'Pound per square inch' lub 'psi'.

Przeliczanie jednostek ciśnienia na przykładzie konkretnych narzędzi. Manometry najczęściej wyskalowane są w barach (bar), paskalach (Pa) oraz w funtach na cal 2 (PSI). 1 bar = 0,1 MPa = 14,5 PSI. Czyli na reduktorze ciśnienia nastawiamy: 6,5 bar = 0,65 Mpa = 94 PSI.

Najczęściej używaną jednostką w samochodach do określenia ciśnienia jest jednostka "bar" lub "psi". W naszym kalkulatorze można przeliczyć jednostki ciśnienia takie jak psi (Pound per square inch), atm (atmosfera normalna), at (atmosfera techniczna), bar (bar), Pa (Paskal), kPa (kilopaskal), MPa (megapaskal).

Szybko możesz zamienić psi na bar, MPa na bar albo kPa na bar. Jeśli na sprężarce masz podane inne jednostki niż na oponie, skorzystanie z tego przelicznika może okazać się bardzo pomocne. Przykład: gdy chcesz zamienić Paskale np. na mmH2O, to wpisz wartość w Paskalach w pierwszym polu i odczytaj wynik w polu zawierającym Milimetry słupa wody.

paskal (pascal) Pa: 1,00: megapaskal (megapascal) MPa: 0,00: bar . bar: 0,00: atmosfera fizyczna (atmosphere) atm: 0,00: kilogram-siła na metr kwadratowy (kilogram-force per square meter) kG/m2: 0,10: kilogram-siła na centymetr kwadratowy atmosfera techniczna (kilogram-force per square centimeter) kG/cm2 = at: 0,00

1 psi = 0.0068947573 MPa 1 MPa = 145.03773773 psi. Example: convert 15 psi to MPa: 15 psi = 15 × 0.0068947573 MPa = 0.1034213594 MPa. Popular Pressure Unit Conversions

Zużycia paliwa. Ładunku elektrycznego. Ciśnienia. Przelicznik jednostek miar ciśnienia. Value. Unit[Pa] - paskal[MPa] - megapaskal[bar] - bar [atm] - atmosfera fizyczna[kG/m2] - kilogram-siła na metr kwadratowy[kG/cm2 = at] - kilogram-siła na centymetr kwadratowy atmosfera techniczna[kG/mm2] - kilogram-siła na milimetr kwadratowy[dyn/cm2 ...

Jak przeliczyć funt na cal kwadratowy na megapaskal . 1 psi = 0,006894760000450141 MPa. 1 MPa = 145,03768078 psi

PRZYKŁAD: 1 MPa na bar = 10 bar lub 1 bar na MPa = 0,1 MPa Jeśli dany wąż przemysłowy może pracować z ciśnieniem roboczym 100 PSI i potrzebujemy przeliczyć tą wartość na bar, wynik będzie się równał 6,89 bar (100 PSI*0,0689 BAR).

instalacje pneumatyczne. Przeliczanie ciśnienia bar na: mbar / na PA [N/m2] / na kPA [kN/m2] / na PSI [lb/inch2] / na MPa. Przelicznik jednostek ciśnienia 1 bar = 1000 mbar = 100000 Pa = 100 kPa = 0,1 MPa = 14,5038 PSI.

Tutaj znajdziesz narzędzie, które pomoże Ci przeliczyć jednostki ciśnienia z łatwością. Na stronie można przeliczyć takie jednostki jak paskal, hektopaskal, bar, psi, newton na milimetr kwadratowy, kilogram na metr kwadratowy, atmosfera techniczna, atmosfera fizyczna oraz tor.

Aby przeliczyć ciśnienie z PSI na kPa lub MPa, należy pomnożyć wartość PSI przez 6,89475729 (dla kPa) lub przez 0,00689475729 (dla MPa). Przykładowo: 1 PSI = 0.0689476 bar = 6.89476 kPa = 0.00689476 MPa

Przelicz Ciśnienie, Megapaskale Megapaskale (MPa - Metryczny), ciśnienie Wpisz liczbę Megapaskale (MPa), które chcesz przekonwertować w polu tekstowym, aby zobaczyć wyniki w tabeli. 1 MPa wynosi 20,885.43 psf Metryczny Megapaskale (MPa) 1 Bary 10 Kilogram-siła na centymetr kwadratowy 10.2 Kilopaskale (kPa) 1,000 Hektopaskale (hPa) 10,000 Milibary

Converter app Pobierz modele 3D i rysunki CEJN Przepływ Objętość Siła Długość Masa Moment * = SI-unit, international unit according to "Systèm International d'Unités".

More information from the unit converter. How many MPa in 1 psi? The answer is 0.00689475728. We assume you are converting between megapascal and pound/square inch.You can view more details on each measurement unit: MPa or psi The SI derived unit for pressure is the pascal. 1 pascal is equal to 1.0E-6 MPa, or 0.00014503773800722 psi. Note that rounding errors may occur, so always check the ...

barach (bar), z których każdy równy jest 100.000 Pa czyli 0,1 MPa; "starych" atmosferach (atm); jedna atmosfera to ciśnienie wywierane przez słup rtęci o wysokości 760 mm w temperaturze 273,16 K przy normalnym przyspieszeniu ziemskim (1 atm = 0,101325 MPa); anglosaskich funtach na cal kwadratowy (psi; 1 atm = 14,696 psi).

W naszym kalkulatorze można przeliczyć jednostki ciśnienia takie jak psi (Pound per square inch), atm (atmosfera normalna), at (atmosfera techniczna), bar (bar), Pa (Paskal), kPa (kilopaskal), MPa (megapaskal). PRZYKŁAD: 1 MPa na bar = 10 bar lub 1 bar na MPa = 0,1 MPa.

W naszym kalkulatorze można przeliczyć jednostki ciśnienia takie jak psi (Pound per square inch), atm (atmosfera normalna), at (atmosfera techniczna), bar (bar), Pa (Paskal), kPa (kilopaskal), MPa (megapaskal). 1 psi = 0.0068947573 MPa 1 MPa = 145.03773773 psi. Example: convert 15

Na swojej stronie internetowej. 1 Bary = 0.1 Megapascalach. 10 Bary = 1 Megapascalach. 2500 Bary = 250 Megapascalach. 2 Bary = 0.2 Megapascalach. 20 Bary = 2 Megapascalach. 5000 Bary = 500 Megapascalach. 3 Bary = 0.3 Megapascalach. 30 Bary = 3 Megapascalach.

Z kolei jeśli chcemy przeliczyć 25 barów na MPa, to według wzoru mamy: 25 barów / 10 = 2,5 MPa. Jednostki miary ciśnienia, takie jak MPa i bar, mają wiele zastosowań w przemyśle, inżynierii i mechanice. Dlatego ważne jest, aby umieć je przeliczać i stosować w praktyce. Warto zwrócić uwagę, że w niektórych krajach, takich jak ...

Na przykład: 1 103 000 = 1,103 • 10 6 = 1,103E+6. Tutaj litera E (z angielskiego exponent - wykładnik potęgi) oznacza „• 10^",czyli „ razy dziesięć do potęgi ". Notacja ta jest powszechnie stosowana w kalkulatorach oraz przez naukowców, matematyków i inżynierów.

30 cze 2023 Ocena7 paź 1999 26 lut 2023

About jak przeliczyć psi na mpa

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly