psiortal.pl Contact RSS

wzgl������du na to


Translation of "ze względu na to" in English. due to this. in view of the fact. owing to the fact. on account of the fact. due to the fact because since given. Other translations. Rozumiem, że jesteś trochę zdenerwowana ze względu na to. I understand you're a little nervous, due to this.

ze względu na because of, due to, owing to [+accusative] Synonyms: wskutek, z powodu, na skutek, z racji, z tytułu; Further reading . ze względu na in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN; ze względu na in Polish dictionaries at PWN

Collaborative Dictionary Polish-German » View all results bez względu na to More translations in context: ungeachtet dessen, gleichgültig adj./adv. ... See how "bez względu na to " is translated from Polish to German with more examples in context Advertising

IPA : /bɛzˈvzɡlɛn.du na/ Preposition . bez względu na regardless of [+accusative] Synonym: niezależnie od Antonyms: w zależności od, zależnie od; Further reading . bez względu na in Wielki słownik języka polskiego, Instytut Języka Polskiego PAN; bez względu na in Polish dictionaries at PWN

Inaczej ze względu Najczęściej spotykane wyrazy bliskoznaczne wyrażenia ze względu to: z uwagi na, w nawiązaniu, przez wzgląd na, zważywszy na, biorąc pod uwagę, mając na względzie, z racji, ze względu na, uwzględniając, w związku, odnosząc się, mając na uwadze, ... . ↓ (zobacz wszystkie synonimy do wyrażenia ze względu) ↓ Synonimy ze względu

Inaczej bez względu na to jak. Najbardziej znane wyrazy bliskoznaczne wyrażenia bez względu na to jak to: nieważne jak, według uznania, jakkolwiek, jakoś, dowolnie, byle jak, ... . ↓ (zobacz wszystkie synonimy do wyrażenia bez względu na to jak) ↓

Bez względu na to, czy Twoim priorytetem jest wymodelowanie ciała, zwiększenie wydolności, poprawa samopoczucia i kondycji, rozbudowa mięśni, czy też zrzucenie zbędnych kilogramów, współpraca z...

w stopniu k ze wzgl?du na zdanie p"11. Relacja ta jest obiektywna, tj. jej za 7 Reichenbach bodaj pierwszy zwr?cil uwag? na to, ze usprawiedliwienie wnioskowania, tak jak jakiegokolwiek post?powania ludzkiego w og?le, polega na okazaniu, ze prowadzi ono do osia,gniecia okreslonego celu. (H. Reichenbach: Wahrscheinlichkeitslehre. Leiden 1935, s ...

W wojnach, bez względu na to, która strona będzie się uważała za zwycięzcę, nie ma wygranych, są tylko przegrani. - Cytat Neville Chamberlain - Cytaty.info.

Gospodarka krajów rozwijających się jest monokulturowa, przeważnie posiada surowcowo-rolniczy charakter, opiera się na produkcji i eksporcie jednego lub co najwyżej kilku produktów. W ten sposób dochodzi do uzależnienia się rozwoju od popytu na dany towar. Większość nakładów

Rzadko kto teraz u?ywa club?w ze wzgl?du na ich s?aby atak. Graj ju? clubem, bo jak masz ten 61 skill to szkoda zaczyna? od czego? innego. Szkoda ?e club :/. Wed?ug mnie (je?eli by? chcia? jednak zmieni? zdanie) najlepszym rozwi?zaniem b?dzie axe, gdy? ma on najwi?cej ataku. S??wko na koniec: Obron? ma Ci zapewni? tarcza a nie bro? . Prosta logika.

Musisz przetłumaczyć "BEZ WZGLĘDU NA TO CO ROBIĘ" z polskiego i użyć poprawnie w zdaniu? Poniżej znajduje się wiele przetłumaczonych przykładowych zdań zawierających tłumaczenia "BEZ WZGLĘDU NA TO CO ROBIĘ" - polskiego-angielski oraz wyszukiwarka tłumaczeń polskiego.

See more of Ewangelia życia wiecznego on Facebook. Log In. or

Pragniemy by bardzo klarowni w tej kwestii, gdy honorujemy i respektujemy prywatno ka dego z was bez wzgl du na pozycj w yciu, nawet je li jeste cie cz onkami naszej organizacji, kiedy nie jeste cie incognito, przemieszczaj c si w ciele istoty ludzkiej. B dziemy monitorowa tylko wasze schematy my lowe i reakcje na stymulacj z naszej strony oraz ...

In 1981, it was pointed out that resins based on paratertiary-butyl phenol and formaldehyde (PTBP-FR), and phenol and formaldehyde (PFR) do not necessarily contain the same sensitizers.

Translations in context of "względu na twoje ekspertyzy" in Polish-English from Reverso Context: Myślisz, że zatrudnił cię ze względu na twoje ekspertyzy ropy i gazu? Translation Context Grammar Check Synonyms Conjugation. Conjugation Documents Dictionary Collaborative Dictionary Grammar Expressio Reverso Corporate.

względu na przejrzystość translation in Polish - German Reverso dictionary, see also , examples, definition, conjugation

Semantic Scholar extracted view of "Bacznośc SMP! Ze względu na to, że Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedziele 16 i 23 listopada przenosimy tegoroczne Święto Młodzieży" by Zjednoczenie Młodzieży Polskiej

alkoholu azotany(III bakterii blanszowanie brzeczki buraków butelek BZT5 celu chemiczne cukier cukru cukry cukrzycy cz´Êci cz∏owieka dro˝d˝e drobnoustrojów drożdże drożdży du˝e dzia∏ania Êcieków Êrodków Êrodowiska fermentacji filtracji frytek frytki g∏ównie glukozy iloÊç iloÊci ilości inne jakoÊci koncentratu ...

Ze wzgl ę du na specy fi k ę prognoz wyznaczonych za pomoc ą rozk ł adu gamma (bez korekty o wahania sezonowe) nie mo ż na policzy ć odchylenia standardowe-

względu | 6.6K ludzi obejrzało to. Oglądaj krótkie filmy o #względu na TikTok.

temu w komunikacie, wartosc semantyczno-informacyjne ze wzgl?du na aksjomat 3., ale nie placi za ten skladnik komunikatu ze wzgl?du na aksjomat (2). Metodzie analizowania wartosci informa cyjnej komunikatu po?wiccony jest rozdzial 13 ksiezki oraz nowy artykul Harraha, opublikowany? po ukazaniu sic recenzowanej ksiezki ? w Philosophy of Science3.

View zadanie lalka-).pdf from ENG 301 at College of Nursing Pakistan Institute of Medical Sciences, Islamabad. Przechodz c do analizy formalnej fragmentu, ze wzgl du na przynale no rodzajow jest to

się na brzmieniu głosu, znacząco redukując hałas otoczenia. W pełni zintegrowany Asystent Google i Alexa pomagają włączyć Aplikacja Philips Headphones umo ulubioną listę odtwarzania w dowolnym momencie. Dotykowe elementy sterujące. Pełne naładowanie wystarcza na ponad dzień słuchania muzyki, a szybkie, 15-minutowe

ą tkuj ą cego ze wzgl ę du na ewentualn ą konieczno ść przekazywania do from AE 469C at Maria Curie-Skłodowska University

Common terms and phrases. b´dzie badaƒ bàdê biznesu by∏a by∏o celów cz´sto cz∏onków organizacji cz∏owieka czynniki czynników decy dotyczà dzi´ki dzia∏aƒ dzia∏ania Êci Êrodków Êrodowiska etyczne Etyka etyki firm firmy g∏ównie g∏ównym grupy Henry Ford informacji innowacji innowacyjnoÊci Intranet Je˝eli jednà ...

na niskim poziomie ze wzgl´du na rygorystycznà polityk´ imigracyjnà, która przewiduje kwoty). Liczba nielegalnych imigrantów zatrzymywa-nych w ca∏ej Estonii nigdy nie by∏a znaczàca (np. w 2000 roku zatrzymano 131 osób w stosunku do 13 mln przekroczeƒ granicznych), a statysty-ki wykazujà dodatkowo znaczàcà popraw´ mi´-

Author: PBOSY Created Date: 3/17/2016 11:05:01 AM

English translations of "uległy pogorszeniu ze względu na epidemię" with contextual examples made by humans: MyMemory, World's Largest Translation Memory.

Test antygenowy z wymazu wykrywa obecno�� antygen�w �wiadcz�cych o Kopy�� � Cz�onkowie Zarz�du Wojew�dztwa Kujawsko-Pomorskiego, 

About wzgl������du na to

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly